120,0 yuanów renminbi ile to zł?

120,0 yuanów renminbi to
64,9 złotych (PLN)

Słownie: sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze

  • Kurs średni: 0.5412 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 64.944 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze.

Kurs walutowy yuana renminbi – jest to cena yuana renminbi wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.54 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego yuana renminbi jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej yuana renminbi. Kurs walutowy yuana renminbi jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu yuana renminbi):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku yuana renminbi.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.