120,0 koron czeskich ile to zł?

120,0 koron czeskich to
20,4 złotych (PLN)

Słownie: dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy

  • Kurs średni: 0.1701 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 20.412 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy.

Kurs walutowy korony czeskiej – jest to cena korony czeskiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.17 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego korony czeskiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej korony czeskiej. Kurs walutowy korony czeskiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu korony czeskiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku korony czeskiej.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.