120,0 koron szwedzkich ile to zł?

120,0 koron szwedzkich to
44,7 złotych (PLN)

Słownie: czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy

  • Kurs średni: 0.3723 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 44.676 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy.

Kurs walutowy korony szwedzkiej – jest to cena korony szwedzkiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.37 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego korony szwedzkiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej korony szwedzkiej. Kurs walutowy korony szwedzkiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu korony szwedzkiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku korony szwedzkiej.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.