120,0 batów tajlandzkich ile to zł?

120,0 batów tajlandzkich to
13,1 złotych (PLN)

Słownie: trzynaście złotych dwanaście groszy

  • Kurs średni: 0.1093 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 13.116 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: trzynaście złotych dwanaście groszy.

Kurs walutowy bata tajlandzkiego – jest to cena bata tajlandzkiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.11 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego bata tajlandzkiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej bata tajlandzkiego. Kurs walutowy bata tajlandzkiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu bata tajlandzkiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku bata tajlandzkiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.