120,0 realów ile to zł?

120,0 realów to
85,9 złotych (PLN)

Słownie: osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy

  • Kurs średni: 0.7157 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 85.884 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy.

Kurs walutowy reala brazylijskiego – jest to cena reala brazylijskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.72 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego reala brazylijskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej reala brazylijskiego. Kurs walutowy reala brazylijskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu reala brazylijskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku reala brazylijskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.