120,0 ¥ jenów japońskich ile to zł?

120,0 ¥ jenów japońskich to
3,0 złotych (PLN)

Słownie: trzy złote jeden grosz

  • Kurs średni: 0.0251 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 3.012 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: trzy złote jeden grosz.

Kurs walutowy jena japońskiego – jest to cena jena japońskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.03 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego jena japońskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej jena japońskiego. Kurs walutowy jena japońskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu jena japońskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku jena japońskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.