120,0 peso chilijskich ile to zł?

120,0 peso chilijskich to
0,5 złotych (PLN)

Słownie: zero złotych pięćdziesiąt dwa grosze

  • Kurs średni: 0.0043 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 0.516 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: zero złotych pięćdziesiąt dwa grosze.

Kurs walutowy peso chilijskiego – jest to cena peso chilijskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego peso chilijskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej peso chilijskiego. Kurs walutowy peso chilijskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu peso chilijskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku peso chilijskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.