120,0 rupii indyjskich ile to zł?

120,0 rupii indyjskich to
5,6 złotych (PLN)

Słownie: pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze

  • Kurs średni: 0.0470 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 5.64 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze.

Kurs walutowy rupii indyjskiej – jest to cena rupii indyjskiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.05 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego rupii indyjskiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej rupii indyjskiej. Kurs walutowy rupii indyjskiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu rupii indyjskiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku rupii indyjskiej.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.