120,0 koron norweskich ile to zł?

120,0 koron norweskich to
43,9 złotych (PLN)

Słownie: czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze

  • Kurs średni: 0.3660 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 43.92 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze.

Kurs walutowy korony norweskiej – jest to cena korony norweskiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.37 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego korony norweskiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej korony norweskiej. Kurs walutowy korony norweskiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu korony norweskiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku korony norweskiej.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.