120,0 lewów bułgarskich ile to zł?

120,0 lewów bułgarskich to
263,5 złotych (PLN)

Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze

  • Kurs średni: 2.1962 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 263.544 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze.

Kurs walutowy lewa bułgarskiego – jest to cena lewa bułgarskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 2.2 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego lewa bułgarskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej lewa bułgarskiego. Kurs walutowy lewa bułgarskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu lewa bułgarskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku lewa bułgarskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.