120,0 lir tureckich ile to zł?

120,0 lir tureckich to
14,2 złotych (PLN)

Słownie: czternaście złotych dwadzieścia cztery grosze

  • Kurs średni: 0.1187 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 14.244 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: czternaście złotych dwadzieścia cztery grosze.

Kurs walutowy liry tureckiej – jest to cena liry tureckiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.12 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego liry tureckiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej liry tureckiej. Kurs walutowy liry tureckiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu liry tureckiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku liry tureckiej.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.