120,0 hrywien ile to zł?

120,0 hrywien to
11,4 złotych (PLN)

Słownie: jedenaście złotych trzydzieści dziewięć groszy

  • Kurs średni: 0.0949 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 11.388 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: jedenaście złotych trzydzieści dziewięć groszy.

Kurs walutowy hrywny – jest to cena hrywny wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.09 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego hrywny jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej hrywny. Kurs walutowy hrywny jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu hrywny):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku hrywny.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.