120,0 nowych izraelskich szekli ile to zł?

120,0 nowych izraelskich szekli to
129,7 złotych (PLN)

Słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy

  • Kurs średni: 1.0805 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 129.66 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy.

Kurs walutowy nowego izraelskiego szekla – jest to cena nowego izraelskiego szekla wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 1.08 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego nowego izraelskiego szekla jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej nowego izraelskiego szekla. Kurs walutowy nowego izraelskiego szekla jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu nowego izraelskiego szekla):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku nowego izraelskiego szekla.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.