Wskaźnik DTI (debt to income) to jedna z podstawowych wytycznych wpływających na naszą zdolność kredytową. Określa on stosunek zobowiązań kredytowych (lub innych zobowiązań finansowych) do uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu. Niekorzystna wartość DTI wskazuje na kurczenie się domowego budżetu i zmniejsza szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Rodzaje wskaźnika DTI

Możemy wyróżnić dwa rodzaje wskaźnika DTI. Pierwszy określa % dochodu, jaki konieczny jest do opłacenia nieruchomości przez osobę wynajmującą i właściciela mieszkania, który pokrywa także inne koszty, np. ubezpieczenia i hipoteki. Drugim rodzajem wskaźnika DTI jest stosunek wszystkich zobowiązań finansowych, jakie posiadamy do wysokości naszego dochodu i właśnie ten upowszechnił się w naszym kraju.

DTI a kredyt hipoteczny

Po złożeniu wniosku kredytowego bank bierze pod uwagę wszelkie nasze bieżące zobowiązania, które sumuje z wysokością raty kredytu, o który wnioskujemy. Następnie porównuje je do uzyskiwanych przez nas dochodów. Komisja Nadzoru Finansów rekomenduje, by w przypadku przychodów poniżej średniej krajowej wskaźnik DTI wynosił maksymalnie 50% a powyżej średniej krajowej – max. 65%.

Maksymalną wysokość kredytu hipotecznego określa się dla każdego klienta indywidualnie. Zależy ona przede wszystkim od zdolności kredytowej. Banki szczegółowo analizują miesięczne przychody i wydatki, koszty uzyskania dochodu, a także koszt utrzymania lub wysokość zadłużenia. Na tej podstawie wyliczana jest wysokość ewentualnej raty kredytu, a co za tym idzie wartość wskaźnika DTI. Przyjmuje się, że bezpiecznym progiem, zwiększającym szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku jest sytuacja, w której wysokość naszych zobowiązań nie przekracza 1/3 dochodów.

Nie tylko DTI

Warto pamiętać, że wskaźnik DTI jest tylko jednym z czynników warunkujących przyznanie kredytu hipotecznego. Równie ważna jest nasza wiarygodność kredytowa informująca o tym, czy nie jesteśmy zadłużeni. Kluczową kwestią jest stały dochód – najlepiej w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, a także wysokość miesięcznego dochodu, średni koszt utrzymania czy liczba osób, które utrzymujemy. Innymi, niezbędnymi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego warunkami, jakie musimy spełnić, są m.in.: zgromadzenie potrzebnych dokumentów, ustanowienie hipoteki czy innych zabezpieczeń wymaganych przez dany bank. Oczywiście, znaczenie ma również wiek kredytobiorcy – im starsza osoba, tym wg. banku większe ryzyko braku spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.