Odmowa kredytu przez bank może wynikać z wielu przesłanek. Do niedawna banki nie musiały się tłumaczyć z tego, dlaczego odrzucają wniosek o kredyt – teraz na szczęście się to zmieniło. I, o dziwo, może okazać się, że odmowa kredytu wcale nie wynika z niskich zarobków wnioskodawcy czy negatywnej historii kredytowej. Dlaczego banki odmawiają udzielania kredytów?

Odmowa kredytu – dlaczego?

Kiedy osiąga się stosunkowo wysokie zarobki i nie ma się żadnych zadłużeń, odmowa kredytu może być dla wnioskodawcy zaskoczeniem. Poznając przyczyny odmowy kredytu, można w realny sposób wpłynąć na swoją sytuację i uniknąć uzyskiwania kolejnych odmów. Jest to niezwykle ważne, ponieważ odmowy wpływają na scoring – z każdą uzyskaną odmową może być coraz trudniej przy każdym kolejnym wniosku o jego pozytywne rozpatrzenie.

Odmowa kredytu przez bank może także wynikać z:

- formy zarobkowania

Dla banku najkorzystniejsze jest, gdy wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i ma długi staż pracy. Czasem odmowa kredytu może więc wynikać z niestabilnej, z perspektywy banku, sytuacji wnioskodawcy. Jeśli pracuje się na umowę o dzieło lub umowę zlecenie, bądź dopiero co rozpoczęło się nową pracę, bank będzie dostrzegał spore ryzyko w udzieleniu kredytu.

- wieku wnioskodawcy

W niekorzystnej sytuacji znajdują się osoby bardzo młode oraz osoby w starszym wieku. Młodzi ludzie rzadko mogą pochwalić się stabilną sytuacją finansową i pozytywną historią kredytową, a także statystycznie mają większe tendencje do podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji. Natomiast osoby w starszym wieku nie uzyskają kredytu z długim okresem kredytowania, ponieważ bank dostrzega potencjalne zagrożenie, że klientowi nie uda się spłacić całości udzielonego kredytu.

- niewłaściwego bilansu dochodów i wydatków

Odmowa kredytu nierzadko wynika z niewłaściwego bilansu dochodów i wydatków. Nawet jeśli pensja wynosi stosunkowo dużo, bardzo ważne jest, aby wydatki nie obejmowały większości zarobków wnioskodawcy (a już na pewno nie mogą ich przekraczać).

- braku historii kredytowej

Nie tylko negatywna historia kredytowa dyskwalifikuje wnioskodawców o kredyt, ale również zerowa historia kredytowa. Bank nie posiada wówczas informacji, czy potencjalny klient jest wiarygodny, czy też nie – co budzi sporo wątpliwości.

Gdzie uzyskać kredyt, gdy banki odmawiają?

Jeśli banki odmawiają kredytu, pomimo iż wnioskodawca znajduje się w nie najgorszej sytuacji finansowej, warto sięgnąć po oferty instytucji ze strefy pozabankowej. Niekoniecznie chodzi tutaj o firmy pożyczkowe, które najczęściej oferują bardzo wygórowane, niekorzystne warunki pożyczek. Kredyt na dobrych warunkach można uzyskać w Ambulatorium Kredytowym, które podejmuje się najtrudniejszych przypadków. Nawet z negatywną historią kredytową czy negatywnym scoringiem, po uzyskaniu odmowy w wielu miejscach, można tam uzyskać kredyt. Wynika to z faktu, że o udzieleniu kredytu decydują tam ludzie, a nie program komputerowy.

Artykuł powstał we współpracy z Ambulatorium Kredytowe