100 wonów południowokoreańskich ile to zł?

100 wonów południowokoreańskich to
0.32 złotych (PLN)

Słownie: zero złotych trzydzieści dwa grosze

  • Kurs średni: 0.0032 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2023-06-02
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 0.32 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: zero złotych trzydzieści dwa grosze.

Kurs walutowy wona południowokoreańskiego – jest to cena wona południowokoreańskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2023-06-02 jest to 0 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego wona południowokoreańskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej wona południowokoreańskiego. Kurs walutowy wona południowokoreańskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu wona południowokoreańskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku wona południowokoreańskiego Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.