100,0 ringgitów malezyjskich ile to zł?

100,0 ringgitów malezyjskich to
86,1 złotych (PLN)

Słownie: osiemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy

  • Kurs średni: 0.8614 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2023-12-09
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 86.14 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: osiemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy.

Kurs walutowy ringgita malezyjskiego – jest to cena ringgita malezyjskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2023-12-09 jest to 0.86 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego ringgita malezyjskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej ringgita malezyjskiego. Kurs walutowy ringgita malezyjskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu ringgita malezyjskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku ringgita malezyjskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.