100 koron czeskich ile to zł?

100 koron czeskich to
19.12 złotych (PLN)

Słownie: dziewiętnaście złotych dwanaście groszy

  • Kurs średni: 0.1912 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2023-06-02
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 19.12 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: dziewiętnaście złotych dwanaście groszy.

Kurs walutowy korony czeskiej – jest to cena korony czeskiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2023-06-02 jest to 0.19 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego korony czeskiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej korony czeskiej. Kurs walutowy korony czeskiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu korony czeskiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku korony czeskiej Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.