100,0 dolarów australijskich ile to zł?

100,0 dolarów australijskich to
269,5 złotych (PLN)

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze

  • Kurs średni: 2.6954 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-06-16
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 269.54 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze.

Kurs walutowy dolara australijskiego – jest to cena dolara australijskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-06-16 jest to 2.7 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego dolara australijskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej dolara australijskiego. Kurs walutowy dolara australijskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu dolara australijskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku dolara australijskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.