100,0 lewów bułgarskich ile to zł?

100,0 lewów bułgarskich to
217,9 złotych (PLN)

Słownie: dwieście siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze

  • Kurs średni: 2.1793 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-05-25
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 217.93 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: dwieście siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze.

Kurs walutowy lewa bułgarskiego – jest to cena lewa bułgarskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-05-25 jest to 2.18 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego lewa bułgarskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej lewa bułgarskiego. Kurs walutowy lewa bułgarskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu lewa bułgarskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku lewa bułgarskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.