100 peso filipińskich ile to zł?

100 peso filipińskich to
7.54 złotych (PLN)

Słownie: siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze

  • Kurs średni: 0.0754 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2023-06-02
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 7.54 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze.

Kurs walutowy peso filipińskiego – jest to cena peso filipińskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2023-06-02 jest to 0.08 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego peso filipińskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej peso filipińskiego. Kurs walutowy peso filipińskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu peso filipińskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku peso filipińskiego Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.