Kredyt hipoteczny w euro - kiedy się opłaca?

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku finansowego, kredyt hipoteczny w euro stał się alternatywą dla tradycyjnych kredytów złotówkowych. Ten artykuł ma na celu rzetelne przedstawienie kluczowych informacji o kredytach hipotecznych w euro, zwracając uwagę na warunki udzielania, dostępność w polskich bankach, oraz analizując, kiedy takie zobowiązanie może okazać się korzystne dla kredytobiorcy. W dobie globalnych powiązań ekonomicznych i różnic w oprocentowaniu między walutami, zrozumienie specyfiki kredytu w euro jest kluczowe dla każdego, kto rozważa finansowanie zakupu nieruchomości na tych zasadach.

Kredyt hipoteczny w euro – Podstawowe fakty

Kredyt hipoteczny w euro cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród polskich kredytobiorców. Jest to forma zobowiązania finansowego, w której zarówno kapitał pożyczony od banku, jak i raty spłacane przez kredytobiorcę, wyrażone są w walucie euro. Przy wyborze tej opcji, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które odróżniają go od kredytu w złotówkach.

Po pierwsze, kurs walutowy – jest to podstawowy czynnik, który wpływa na całkowity koszt kredytu. Zmieniające się kursy euro mogą znacząco wpłynąć na wysokość miesięcznych rat. Z jednej strony, korzystny kurs może obniżyć koszt kredytu, z drugiej – jego wzrost spowoduje wzrost rat. Z tego względu, kredyt w euro jest często wybierany przez osoby zarabiające w tej walucie, co minimalizuje ryzyko kursowe.

Kolejnym aspektem jest oprocentowanie. Kredyty hipoteczne w euro zazwyczaj charakteryzują się niższą stopą procentową w porównaniu do kredytów w złotówkach. Wynika to z ogólnie niższego poziomu stóp procentowych w strefie euro. Jednakże, niskie oprocentowanie nie zawsze gwarantuje niższy koszt kredytu, szczególnie gdy kurs euro wzrośnie.

Zabezpieczenie kredytu to kolejny ważny element. Podobnie jak w przypadku kredytów złotówkowych, bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Procedury związane z zabezpieczeniem są podobne, ale banki mogą stosować dodatkowe wymogi dla kredytów walutowych, szczególnie w kontekście oceny ryzyka kursowego.

Podsumowując, decyzja o wyborze kredytu hipotecznego w euro powinna być poprzedzona szczegółową analizą osobistej sytuacji finansowej, a także prognoz dotyczących kursu euro i stóp procentowych w strefie euro. 

Kredyt w Euro - Kiedy się Opłaca?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego w euro może być korzystna w szczególnych sytuacjach. Najbardziej opłacalny jest dla osób, które regularnie otrzymują wynagrodzenie w euro. Dzięki temu minimalizują one ryzyko kursowe związane ze spłatą kredytu w obcej walucie. Ponadto, atrakcyjniejsze może być niższe oprocentowanie kredytu w euro w porównaniu do kredytów złotówkowych, co skutkuje niższą miesięczną ratą. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w okresach stabilności kursu euro względem złotówki, gdy wahania kursowe są niewielkie.

Jednakże, zaciąganie kredytu w euro ma sens także dla tych, którzy są w stanie akceptować potencjalne ryzyko kursowe. Jest to opcja warta rozważenia w przypadku, gdy prognozy ekonomiczne wskazują na stabilizację lub wzrost wartości złotówki w stosunku do euro. W takich sytuacjach, koszty związane z konwersją walut mogą być niższe niż oszczędności wynikające z niższego oprocentowania kredytu. Ostatecznie, decyzja o wyborze kredytu w euro powinna być poprzedzona dokładną analizą indywidualnej sytuacji finansowej i przyszłych prognoz ekonomicznych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kredytów w euro, także obliczyć jego opłacalność przy pomocy kalkulatora kredytu w euro warto odwiedzić stronę: https://www.kalkulator.pl/kredyt-w-euro/. 

Kto kwalifikuje się do kredytu hipotecznego w euro?

Kredyt hipoteczny w euro nie jest dostępny dla każdego. Banki z reguły mają określone kryteria, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z tej formy finansowania. Kluczowym kryterium jest dochód w euro. Większość banków preferuje udzielać kredytów w tej walucie osobom, których główne źródło dochodu pochodzi z krajów strefy euro. Daje to pewność, że kredytobiorca będzie mniej narażony na ryzyko kursowe.

Drugim ważnym czynnikiem jest zdolność kredytowa. Podobnie jak w przypadku kredytów złotówkowych, banki oceniają zdolność kredytową na podstawie stałych dochodów, wydatków oraz innych zobowiązań finansowych kredytobiorcy. W przypadku kredytu w euro, dochody i wydatki są przeliczane na euro, co może mieć wpływ na ostateczną ocenę zdolności kredytowej.

Oprócz standardowych wymagań dotyczących historii kredytowej i zdolności do spłaty, banki mogą również zwracać uwagę na stabilność zawodową i historię zatrudnienia w kontekście uzyskiwania dochodów w walucie euro. Stabilność zatrudnienia w firmie działającej w obszarze strefy euro może być dodatkowym atutem przy ubieganiu się o kredyt.

Warto również zaznaczyć, że niektóre banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń lub wyższego wkładu własnego przy udzielaniu kredytu w euro. Wszystkie te elementy są brane pod uwagę, aby zmniejszyć ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych i zapewnić bezpieczeństwo zarówno kredytobiorcy, jak i instytucji finansowej.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o kredyt w euro

 1. Dokumenty identyfikacyjne: Głównie dowód osobisty, służący do potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.
 2. Dokumenty finansowe: Potwierdzenie stałego źródła dochodu z umowy o pracę lub kontraktu, z minimalnym okresem zatrudnienia u obecnego pracodawcy wynoszącym co najmniej pół roku. Dochody z działalności gospodarczej zazwyczaj nie są akceptowane.
 3. Dokumenty dotyczące nieruchomości: Umowa kupna-sprzedaży, wycena nieruchomości, akt własności itp., potwierdzające prawa do nieruchomości objętej kredytem.
 4. Dokumenty wkładu własnego: Dowody na posiadanie środków na wkład własny, takie jak wyciągi bankowe, potwierdzające, że środki nie pochodzą z innych kredytów czy pożyczek.

Jak zaciągnąć kredyt hipoteczny w euro? Krok po kroku

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego w euro to proces, który wymaga starannego planowania i przygotowania. Pierwszym krokiem jest porównanie ofert dostępnych na rynku. Warto sprawdzić różne banki i ich propozycje, by wybrać najkorzystniejszą opcję. Następnie, ważna jest wizyta w banku lub kontakt telefoniczny z doradcą kredytowym. Podczas takiej rozmowy można uzyskać szczegółowe informacje na temat wymagań formalnych i procesu aplikacyjnego.

Kolejnym etapem jest wypełnienie wniosku kredytowego. Wniosek ten należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak dowód osobisty, zaświadczenia o zarobkach oraz dokumenty dotyczące nieruchomości. Po złożeniu wniosku, bank przystępuje do analizy dokumentów i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Ten proces może trwać różnie w zależności od banku i skomplikowania sytuacji finansowej klienta.

Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na decyzję kredytową. Jeśli bank uzna, że wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania, wydaje pozytywną decyzję i udziela finansowania.

Koszty kredytu hipotecznego w euro

Koszty związane z kredytem hipotecznym w euro zależą od kilku czynników, w tym od indywidualnej oferty banku i zdolności kredytowej klienta. W skład kosztów kredytu wchodzą odsetki oraz koszty pozaodsetkowe, takie jak prowizje, marże, opłaty administracyjne i koszty ubezpieczeń.

Wysokość odsetek jest uzależniona od referencyjnej stopy procentowej, która dla euro to EURIBOR, w przeciwieństwie do WIBOR-u stosowanego w przypadku kredytów w złotówkach. Niższe oprocentowanie kredytów w euro wynika z niższej stopy EURIBOR w porównaniu do WIBOR. Jednakże, trzeba pamiętać o ryzyku walutowym, które może wpłynąć na zmianę kosztów kredytu w trakcie jego spłaty.

Oprócz odsetek, istotnym elementem kosztowym są marże bankowe oraz różne opłaty administracyjne, które mogą różnić się w zależności od banku. Dodatkowo, kredytobiorcy często muszą ponieść koszty związane z ubezpieczeniami – ubezpieczenie nieruchomości, a czasem również ubezpieczenie na życie.

Które banki w Polsce oferują kredyty hipoteczne w euro?

W Polsce, możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego w euro jest ograniczona do kilku instytucji finansowych. Wybór banku do zaciągnięcia tego typu zobowiązania jest więc relatywnie zawężony. Przykładowe banki, które umożliwiają uzyskanie kredytu w euro, to:

 1. Alior Bank: Oferuje produkt znany jako Megahipoteka, charakteryzujący się RRSO na poziomie 10,95% w przykładowym scenariuszu, co daje obraz całkowitych kosztów kredytu.

 2. Pekao S.A.: Ten bank wyróżnia się w oferowaniu kredytów hipotecznych w walutach obcych, w tym w euro. Wymagany wkład własny jest zależny od długości okresu kredytowania - 30% dla 15 lat i 40% dla 20 lat. Bank ten oferuje także kredyty w innych walutach, w tym USD, GBP, NOK i SEK.

 3. Credit Agricole: To kolejna instytucja, która udziela kredytów hipotecznych w euro, z zastrzeżeniem, że dochody muszą pochodzić z umowy o pracę, a minimalny okres zatrudnienia to 1,5 roku.

Czy opłaca się brać kredyt hipoteczny w euro?

Zaciąganie kredytu hipotecznego w euro wiąże się z szeregiem zalet i wad, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji.

Zalety:

 • Niższa miesięczna rata: Dzięki niższym kosztom kredytu.
 • Brak dodatkowych kosztów związanych ze spreadem walutowym: Co jest korzystne przy wypłatach w euro.
 • Korzystniejsze oprocentowanie: Stopa EURIBOR, będąca podstawą oprocentowania kredytów w euro, często jest niższa niż WIBOR stosowany w kredytach złotówkowych.

Wady:

 • Ograniczona dostępność: Tylko nieliczne banki oferują kredyty w euro.
 • Krótszy okres spłaty: Zazwyczaj do maksymalnie 20 lat.
 • Wymóg wysokiej zdolności kredytowej: Wyższe wymagania w stosunku do kredytów w złotówkach.
 • Duży wkład własny: Często konieczny jest wkład na poziomie co najmniej 30% wartości nieruchomości.
 • Ograniczony zakres kwalifikowalnych kredytobiorców: Głównie dla osób otrzymujących wynagrodzenie w euro.
 • Dodatkowe koszty administracyjne: Na przykład za tłumaczenie dokumentów.

Podsumowując, zaciągnięcie kredytu hipotecznego w euro może być atrakcyjne ze względu na niższe koszty i oprocentowanie, ale jest ograniczone do pewnej grupy kredytobiorców i wiąże się z dodatkowymi wymaganiami oraz kosztami.

author-img_1

Krzysztof Sobczyk

Redaktor

Zawsze innteresowała mnie tematyka finansowa i z nią związałem swoją karierę zawodową. W redakcji ile-to-zl od 2015 roku.

Zobacz także:

Portal ile-to-zl.pl

Portal Ile To Złotych już od kilku lat dostarcza Państwu zawsze aktualne kursy walut NBP. Nasz kalkulator walutowy w szybko sposób potrafi przeliczyć każdą obcą walutę na polskie Złotówki. Codziennie dostarczamy informację o cenach dolarów amerkyańskich, euro, franków szwajacarskich, funtów szterlingów, kuny chorwackiej, korony czeskiej, forintów węgierskich, rubli rosyjskich, jenów japońskich, lir tureckich czy lejów rumunśkich.