W sytuacji chęci wzięcia pożyczki często słyszy się takie pojęcie jak zdolność kredytowa. Bank zazwyczaj wymaga zapoznania się z nią przed wydaniem kredytu. W niektórych przypadkach instytucje bankowe mogą odmówić przyznania pożyczki właśnie ze względu na brak zdolności kredytowej klienta. Czym ona jest i co powinieneś się o niej wiedzieć? Przedstawiamy kilka niezbędnych informacji!

Czym jest zdolność kredytowa?

Banki przyznają kredyty i pożyczki tylko w przypadkach, kiedy klient jest wiarygodny i zdolny do ich spłacenia. Dzięki sprawdzeniu zdolności kredytowej, możliwe jest stwierdzenie, czy klient będzie w stanie spłacić raty kredytu zgodnie z obowiązującymi terminami. W ten sposób instytucje zyskują pewność, iż wszystkie pieniądze, w tym odsetki, zostaną zwrócone im na czas. Pozwala to uniknąć przyznania pożyczki niekompetentnym osobom, które nie są w stanie wywiązać się z określonych ustaleń. Takim, które mogłyby narazić bank na straty i problemy poprzez niespłacenie kredytu, do którego oddania się zobowiązały. Instytucje bankowe analizują więc zdolność kredytową i jeśli poświadczą o dobrej sytuacji finansowej klienta, wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Niska a wysoka zdolność kredytowa

Niska zdolność kredytowa skutkuje odmową wniosku o przyznanie kredytu. Co jednak w przypadku, gdy zdolność ta jest wysoka? Wtedy i wysokość pożyczki może ulec znacznej zmianie. Bowiem im większa zdolność kredytowa, tym więcej pieniędzy można otrzymać od banku. Warto jednak wiedzieć, iż nie ma jednej ustalonej kwoty pożyczki we wszystkich bankach. Każda instytucja, jak wiadomo, różni się od pozostałych. Tak samo więc wysokości pożyczek będą inne, w zależności od instytucji, z których się je pobierze.

Do czego jeszcze wymagana jest zdolność kredytowa?

Pobieranie pożyczek to tylko jeden z przykładów, do których niezbędna jest zdolność kredytowa. Temat ten jest jednak o wiele bardziej rozbudowany. Dzięki zdolności kredytowej uzyskać można między innymi kredyt gotówkowy, studencki, samochodowy, hipoteczny, a nawet inwestycyjny i firmowy. Przydaje się ona też do otrzymania kredytu odnawialnego na koncie osobistym, leasingu czy zakupów ratalnych. Jak więc widać jest ona potrzebna w wielu sytuacjach. 

Jak analizuje się zdolność kredytową?

Analiza zdolności kredytowej przebiega w dwóch głównych części. Pierwszą z nich jest analiza ilościowa. Skupia się ona na finansach i sytuacji potencjalnego klienta. Bada jego aktualne zadłużenie, koszty utrzymania miesięcznego oraz dochody, które uzyskuje kredytobiorca. Dzięki temu powstaje informacja o tym, czy ilość przychodów i wydatków pozwoli na spłacenie rat pożyczki. Drugim etapem jest analiza jakościowa. Ta zaś polega na sprawdzeniu danych osobowych i historii kredytowej klienta.