Jak państwo gwarantuje świadczenia od ubezpieczycieli?

Już od lat nie upadł żaden krajowy ubezpieczyciel. Mimo tego, warto wyjaśnić, jak poszkodowani i klienci firmy ubezpieczeniowej są chronieni na wypadek jej plajty.

Kłopoty finansowe duńskiej firmy Gefion mogą dotknąć nawet 100 000 polskich kierowców oraz liczne ofiary wypadków spowodowanych przez takie osoby. Warto jednak pamiętać, że spółka Gefion Insurance A/S nie jest polskim podmiotem i nie podlega nadzorowi ze strony KNF-u. Ostatni upadek polskiej firmy ubezpieczeniowej to zdarzenie, które może pamiętać już stosunkowo niewiele osób. Mowa o plajcie towarzystwa TUIR GWARANT S.A. w marcu 2000 r. Na razie nic nie wskazuje, że lista upadłych zakładów ubezpieczeniowych z Polski wydłuży się o kolejne pozycje. Tym niemniej, w nawiązaniu do sprawy Gefiona warto wyjaśnić, jak polskie prawo gwarantuje interesy klientów firmy ubezpieczeniowej oraz pozostałych osób poszkodowanych na skutek upadłości takiego ubezpieczyciela. Gwarancje ubezpieczeniowe zapewniane przez UFG niekiedy mają sporą wartość, ale nie mogą równać się z zabezpieczeniami klientów sektora bankowego i sektora SKOK.

Państwowe gwarancje dotyczą także ubezpieczeń na życie

O zasadach gwarantowania wypłat z niektórych ubezpieczeń przez państwo, mówi nam ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152). Ten akt prawny najczęściej jest cytowany w kontekście przepisów dotyczących OC dla kierowców. „Warto wiedzieć, że ustawa z 22 maja 2003 r. bardzo dokładnie reguluje też wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wspomniana ustawa wskazuje, że odpowiedzialność UFG za długi upadłych zakładów ubezpieczeń dotyczy polis obowiązkowych oraz ubezpieczeń na życie. Limity wypłat dokonywanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przedstawiają się następująco:

  • w przypadku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC działalności rolniczej i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych wypłacane jest 100% należnego świadczenia
  • w odniesieniu do pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń OC i ubezpieczeń na życie, obowiązuje limit wypłat wynoszący 50% wierzytelności (należności) klientów upadłego ubezpieczyciela, ale nie więcej niż 30 000 euro

Warto nadmienić, że UFG w razie upadłości ubezpieczyciela nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia z innych umów ubezpieczeń niż te wymienione powyżej. „Jako przykład można podać ubezpieczenia autocasco, polisy NNW, ubezpieczenia mieszkaniowe oraz polisy turystyczne” - wymienia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ofiary wypadków drogowych są bardzo dobrze chronione

Obowiązujące przepisy zapewniają najwyższy poziom ochrony ofiarom wypadków drogowych. W razie upadłości ubezpieczyciela, tacy poszkodowani otrzymają bowiem świadczenia wynoszące:

  • do 5 210 000 euro w stosunku do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ochroną (bez względu na liczbę poszkodowanych) - limit dotyczący szkód osobowych
  • do 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ochroną (bez względu na liczbę poszkodowanych) - limit dotyczący szkód majątkowych

Podane powyżej kwoty obecnie stanowią minimalny limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu polis OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jak wyjaśniają eksperci Ubea.pl, w praktyce wszyscy ubezpieczyciele proponują kierowcom ochronę na właśnie takim poziomie.

Poziom ustawowej ochrony ofiar kolizji drogowych na wypadek upadłości ubezpieczyciela jest wystarczający. Wątpliwości natomiast budzi fakt, że obowiązujące przepisy nie dają żadnej ochrony posiadaczom wielu innych polis i osobom domagającym się świadczenia z takich ubezpieczeń. Stanowi to sporą różnicę w stosunku do powszechnego systemu gwarancyjnego BFG. „Warto przypomnieć, że obejmuje on m.in. wszystkich indywidualnych klientów banków i SKOK-ów” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.   

Brak upadłości krajowego ubezpieczyciela przez ostatnie 20 lat, na pewno nie motywuje do zmian w zakresie ochrony klientów i poszkodowanych przez UFG. Nie można jednak przesądzać, że one nie nastąpią. Warto pamiętać, że rozszerzenie ochrony zapewnianej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (na wypadek upadłości zakładów ubezpieczeń) prawdopodobnie skutkowałoby podniesieniem składki, którą krajowi ubezpieczyciele przekazują na poczet wspomnianej instytucji. „Cześć kosztów takiej podwyżki zostałaby „przerzucona” na klientów towarzystw ubezpieczeniowych (poprzez wyższe składki polis)” - uważa Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. 

Zawsze można dochodzić roszczeń z majątku upadłej firmy

W ramach podsumowania warto podkreślić, że ewentualna upadłość ubezpieczyciela uprawnia jego klientów i wszystkie osoby poszkodowane do dochodzenia niezaspokojonych roszczeń z masy upadłościowej. Warto jednak pamiętać, że w praktyce byłby to skomplikowany oraz długotrwały proces. „Ustawa prawo upadłościowe wskazuje, że aktywa pokrywające rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe upadłego ubezpieczyciela stanowią osobną masę upadłościową. Służy ona do zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz reasekuracji” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

author-img_1

Krzysztof Sobczyk

Redaktor

Zawsze innteresowała mnie tematyka finansowa i z nią związałem swoją karierę zawodową. W redakcji ile-to-zl od 2015 roku.

Zobacz także:

Portal ile-to-zl.pl

Portal Ile To Złotych już od kilku lat dostarcza Państwu zawsze aktualne kursy walut NBP. Nasz kalkulator walutowy w szybko sposób potrafi przeliczyć każdą obcą walutę na polskie Złotówki. Codziennie dostarczamy informację o cenach dolarów amerkyańskich, euro, franków szwajacarskich, funtów szterlingów, kuny chorwackiej, korony czeskiej, forintów węgierskich, rubli rosyjskich, jenów japońskich, lir tureckich czy lejów rumunśkich.