Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe bez zmian, mimo prognoz wzrostu inflacji

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, z główną stopą referencyjną wynoszącą 5,75%. Decyzja ta zapadła w oparciu o najnowsze założenia projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), które wskazują na możliwy wzrost inflacji w nadchodzącym okresie.

Nowe prognozy NBP są bardziej pesymistyczne niż te z marca. Bank centralny spodziewa się, że dynamika cen konsumpcyjnych prawdopodobnie wzrośnie powyżej celu inflacyjnego NBP. Głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost mają być rosnące ceny energii.

Prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej skomentował tę decyzję: "Wczorajsza decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian nie była zaskoczeniem dla rynków. W czerwcu inflacja w Polsce piąty miesiąc z rzędu była zgodna z celem inflacyjnym NBP, wynosząc według szybkiego szacunku GUS 2,6%."

Glapiński podkreślił, że polityka NBP w ostatnich latach była "wzorcowa" i skutecznie przyczyniła się do obniżenia inflacji. Odniósł się również do krytyki, jakiej w przeszłości poddawany był NBP: "Przypomnę państwu ocean kalumnii, oskarżeń wobec NBP, twierdzenie że to Narodowy Bank Polski przyczynił się do tego, że inflacja w Polsce jest szczególnie wysoka. Polityka NBP była wzorcowa, prawidłowa i powtórzona przez wszystkie banki centralne świata zachodniego."

Prezes NBP zwrócił uwagę na globalne czynniki wpływające na inflację, wskazując, że wzrost cen w Polsce i innych krajach europejskich był spowodowany najpierw postpandemicznym wzrostem popytu, a następnie wybuchem wojny.

Jednocześnie Glapiński zaznaczył, że prognozy wskazują na możliwe utrzymywanie się inflacji bazowej na podwyższonym poziomie w kolejnych kwartałach. Odniósł się również do międzynarodowego kontekstu, stwierdzając: "Inflacja bazowa w Polsce, mierzona metodą HITS, taką jak w całej Europie, jak w Unii Europejskiej, obliczana przez Eurostat – w maju była w Polsce dokładnie na takim samym poziomie, co w Niemczech."

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian, mimo prognoz wzrostu inflacji, może sugerować, że Rada chce zachować ostrożność w swojej polityce monetarnej. Z jednej strony, utrzymanie stóp na obecnym poziomie może pomóc w stymulowaniu gospodarki, z drugiej jednak - może okazać się niewystarczające do powstrzymania rosnącej inflacji.

Eksperci zwracają uwagę, że kluczowe będą kolejne miesiące. Jeśli inflacja rzeczywiście zacznie rosnąć zgodnie z prognozami, RPP może stanąć przed koniecznością zaostrzenia polityki monetarnej i podniesienia stóp procentowych. Jednakże, taka decyzja musiałaby być starannie wyważona, biorąc pod uwagę jej potencjalny wpływ na wzrost gospodarczy i rynek pracy.

Kolejne decyzje RPP będą zapewne zależeć od rzeczywistego kształtowania się inflacji oraz innych wskaźników gospodarczych w nadchodzących miesiącach. Rada będzie musiała uważnie monitorować sytuację, aby znaleźć równowagę między kontrolowaniem inflacji a wspieraniem rozwoju gospodarczego kraju.

author-img_1

Krzysztof Sobczyk

Redaktor

Zawsze innteresowała mnie tematyka finansowa i z nią związałem swoją karierę zawodową. W redakcji ile-to-zl od 2015 roku.

Zobacz także:

Portal ile-to-zl.pl

Portal Ile To Złotych już od kilku lat dostarcza Państwu zawsze aktualne kursy walut NBP. Nasz kalkulator walutowy w szybko sposób potrafi przeliczyć każdą obcą walutę na polskie Złotówki. Codziennie dostarczamy informację o cenach dolarów amerkyańskich, euro, franków szwajacarskich, funtów szterlingów, kuny chorwackiej, korony czeskiej, forintów węgierskich, rubli rosyjskich, jenów japońskich, lir tureckich czy lejów rumunśkich.