Co Polacy wiedzą o inwestowaniu?

Posiadasz nadwyżkę finansową, ale nie inwestujesz? Nie tylko nie zarabiasz – ze względu na postępującą inflację także tracisz. Śledząc statystyki okazuje się jednak, że lwia część Polaków, posiadających oszczędności, trzyma je po prostu na rachunkach bankowych. Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest… niska świadomość. W artykule analizujemy, ile Polacy wiedzą na temat inwestowania.

Ilu Polaków inwestuje?

Ilu Polaków w jakikolwiek sposób inwestuje swoje oszczędności? Według różnych badań odsetek ten waha się w okolicach 20 – 22%. Przy czym warto zaznaczyć, że w kategoriach „inwestycji” jest tutaj rozpatrywane już nawet wpłacanie pieniędzy na lokaty. 

Taki stan rzeczy wiąże się po części z tym, że lwia część Polaków po prostu nie ma żadnych środków, które mogłaby zainwestować. Według CBOS jakiekolwiek oszczędności w 2023 posiadało zaledwie 54% Polaków). Według Assay Index – w 2022 poduszkę finansową miało 56% Polaków. W dużej mierze oszczędności te mają zostać przeznaczone na konkretny cel (np. wakacje albo kupno samochodu) lub są stosunkowo niewielkie. A co za tym idzie: Polacy nie inwestują ich, ponieważ i tak planują wkrótce je wydać.

Liczba Polaków, którzy posiadają doświadczenia inwestycje, wzrasta powoli, ale systematycznie. W 2021 żadnych doświadczeń w tym zakresie nie miało 49% Polaków. W 2022 – już jedynie 54%. Taka zmiana związana jest przede wszystkim z wzrostem popularności lokat.

Co zdaniem Polaków najlepiej chroni oszczędności przed inflacją?

Według raportu „Polak Inwestor 2023” większość Polaków – zarówno inwestujących, jak i nieinwestujących – uważa, że najlepiej przed inflacją chroni inwestycja w kruszce: tę odpowiedź wskazało 63,8% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się nieruchomości – 57,2%, a na trzecim obligacje skarbowe – 46,5%. (Pytanie umożliwiało udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi – stad procenty nie sumują się do stu.)

Czy te wyniki są zgodne z prawdą? Odpowiedź – jak często bywa – brzmi „to zależy”. Inwestycje w kruszce faktycznie uważane są za specjalistów za dobry sposób na lokatę kapitału oraz zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. Lepiej nie traktować jej jednak jako metodę na osiągnięcie szybkich zysków, zwłaszcza nie posiadając szerokiej wiedzy na temat globalnych czynników, które wpływają na ceny złota. W przypadku nieruchomości: te w Polsce wciąż zyskują na wartości (zwłaszcza w dużych miastach). Wiele zależy jednak tutaj od wybranej formy. Zakup mieszkania na wynajem? To inwestycja długoterminowa, która zwróci się po latach – a sytuację na rynku w długiej perspektywie trudno przewidzieć. Crowdfunding nieruchomości? To rozwiązanie daje możliwość uzyskania dużych zysków, chociaż wymaga starannego wybrania projektu, który inwestor chce wesprzeć. Wreszcie jeśli chodzi o obligacje skarbowe – z ich ofertą można zapoznać się na oficjalnej stronie. Oprocentowanie obligacji waha się w zależności od tego, na ile lat są wykupywane i jak obliczane są procenty. Obligacje długoletnie, stałoprocentowe lub indeksowane inflacją mogą zostać uznane za stosunkowo atrakcyjną opcję. (Na dzień 29.01.24 najlepsze oprocentowanie oferują obligacje 12 letnie indeksowane inflacją – 7,15%w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.)

Zarobek mogą przynieść natomiast inwestycje alternatywne. W wypadku ich wybierania ważne jest jednak, aby po pierwsze – sprawdzić opinie na temat firmy i informacje o niej (np. jak długo działa), po drugie – wybrać takie inwestycje, które najlepiej pasują do potrzeb inwestora. Jeżeli nie posiadasz dużej wiedzy o rynkach finansowych i nie możesz pozwolić sobie na zaangażowanie, warto zdecydować się na inwestycje pasywne. Takimi są na przykład Inwestycje Yanok – istniejącego już od ośmiu lat Funduszu Hipotecznego Yanok, który swoje środki zabezpiecza na nieruchomościach.

W jaki sposób inwestują Polacy?

Chociaż jednak Polacy uważają za najbardziej opłacalne inwestycje w kruszce, nieruchomości i obligacje to… wcale nie inwestują w nie szczególnie często. Według Assay Index aż 26% osób, które posiadają oszczędności, trzyma je na rachunku osobistym (na którym pieniądze te stale tracą na faktycznej wartości!). 39% - decyduje się na konto oszczędnościowe. A warto zauważyć, że choć pieniądze trzymane na takim są oprocentowane, to oprocentowanie to jest (a przynajmniej było przez rok 2023 właściwie we wszystkich bankach) niższe od odczytów inflacyjnych. 30% wybiera lokaty terminowe. O opłacalności (lub jego braku) tego rozwiązania możecie przeczytać w tym tekście. Zaledwie kilka procent Polaków decyduje się na inne metody inwestowania – giełdę (6%), obligacje skarbowe (8%), korporacyjne (1%) czy alternatywne rozwiązania (5%).

Na co warto zwrócić uwagę przy tych danych? 

Po pierwsze, procent inwestujących Polaków wzrósł znacząco pomiędzy 2022 a 2023 roku – aż o 5 punktów procentowych. Zmalała liczba osób, które trzymają pieniądze na koncie bieżącym, nieoprocentowanym – z 39% na 26% oraz trzymających gotówkę w domu – z 25% na 20%.

Po drugie, wzrósł procent osób inwestujących w lokaty terminowe – z 19% na 30% i osób trzymających oszczędności na koncie oszczędnościowym – z 34% na 39%.

Co mogą oznaczać te dane?

Polacy dostrzegają inflację i rośnie ich świadomość względem tego, że oszczędności „pozostawione same sobie” tracą na wartości.

Jednocześnie Polacy najchętniej wybierają inwestycje pasywne, które nie wymagają ani zaangażowania, ani specjalistycznej wiedzy – deponują oszczędności na lokatach lub na koncie oszczędnościowym. 

Można stawiać więc wniosek, że wzrasta świadomość na temat konieczności inwestowania, ale zarazem – niekoniecznie wiedza na tematy z nim związane. Inwestorzy mogą także wybierać lokaty i rachunki oszczędnościowe ze względu na to, że (przynajmniej do kwoty 100 tysięcy euro) te są opcjami bezpiecznymi i przede wszystkim: nie wymagają zaangażowania czasowego.

Inwestycja Yanok – bezobsługowa i oparta na prostych zasadach

Jaką opcję mogą wybrać inwestorzy, którzy szukają sposobu na zabezpieczenie pieniędzy przed inflacją, ale chcą wybrać inwestycję zrozumiałą, nie wymagającą zaangażowania, a dającą wyższe zyski niż lokaty? Idealna dla nich będzie Inwestycja Yanok: pasywna i oparta o prostych zasadach. Jak działa? Inwestor wpłaca pieniądze na roczną lub dwuletnią Inwestycję i… nie musi robić nic więcej. Zyski co kwartał trafiają na jego konto, a po zakończeniu Inwestycji pierwotna wpłata zostaje zwrócona. W styczniu 2024 inwestycje oprocentowane są na 10% lub 12% w skali roku.

Fundusz Hipoteczny Yanok wykorzystuje swoje środki do udzielania finansowania hipotecznego Yanok. Fundusz czerpie zyski (z których pokrywane są także zyski Inwestorów) właśnie z udzielania Pożyczek Yanok.author-img_1

Krzysztof Sobczyk

Redaktor

Zawsze innteresowała mnie tematyka finansowa i z nią związałem swoją karierę zawodową. W redakcji ile-to-zl od 2015 roku.

Zobacz także:

Portal ile-to-zl.pl

Portal Ile To Złotych już od kilku lat dostarcza Państwu zawsze aktualne kursy walut NBP. Nasz kalkulator walutowy w szybko sposób potrafi przeliczyć każdą obcą walutę na polskie Złotówki. Codziennie dostarczamy informację o cenach dolarów amerkyańskich, euro, franków szwajacarskich, funtów szterlingów, kuny chorwackiej, korony czeskiej, forintów węgierskich, rubli rosyjskich, jenów japońskich, lir tureckich czy lejów rumunśkich.