15,0 koron islandzkich ile to zł?

15,0 koron islandzkich to
0,4 złotych (PLN)

Słownie: zero złotych czterdzieści trzy grosze

  • Kurs średni: 0.0287 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 0.4305 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: zero złotych czterdzieści trzy grosze.

Kurs walutowy korony islandzkiej – jest to cena korony islandzkiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.03 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego korony islandzkiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej korony islandzkiej. Kurs walutowy korony islandzkiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu korony islandzkiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku korony islandzkiej.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.