15,0 dolarów kanadyjskich ile to zł?

15,0 dolarów kanadyjskich to
43,1 złotych (PLN)

Słownie: czterdzieści trzy złote jedenaście groszy

  • Kurs średni: 2.8739 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 43.1085 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: czterdzieści trzy złote jedenaście groszy.

Kurs walutowy dolara kanadyjskiego – jest to cena dolara kanadyjskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 2.87 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego dolara kanadyjskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej dolara kanadyjskiego. Kurs walutowy dolara kanadyjskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu dolara kanadyjskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku dolara kanadyjskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.