15,0 dolarów hongkongijskich ile to zł?

15,0 dolarów hongkongijskich to
7,6 złotych (PLN)

Słownie: siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy

  • Kurs średni: 0.5033 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 7.5495 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy.

Kurs walutowy dolara hongkongijskiego – jest to cena dolara hongkongijskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.5 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego dolara hongkongijskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej dolara hongkongijskiego. Kurs walutowy dolara hongkongijskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu dolara hongkongijskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku dolara hongkongijskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.