15,0 franków szwajcarskich ile to zł?

15,0 franków szwajcarskich to
65,7 złotych (PLN)

Słownie: sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy

  • Kurs średni: 4.3805 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-04-14
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 65.7075 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy.

Kurs walutowy franka szwajcarskiego – jest to cena franka szwajcarskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-04-14 jest to 4.38 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego franka szwajcarskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej franka szwajcarskiego. Kurs walutowy franka szwajcarskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu franka szwajcarskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku franka szwajcarskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.