Odwołanie od odszkodowania to alternatywa jaką posiadają kierowcy, którzy w wyniku wypadku stracili samochód. Jeśli nie można nim już jeździć, a koszty naprawy przekraczają całkowitą wartość - wówczas zakład ubezpieczeń często proponuję wypłatę środków finansowych, które nie zawsze zadowalają kierowcę. W takiej sytuacji można napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Co powinno się w nim zawrzeć?

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela - co powinno się w nim znaleźć?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to sposób na to by uzyskać rekompensatę za stratę samochodu bez konieczności wchodzenia na drogę sądową, co jest czasochłonne i kosztowne. Decydując się na nie warto wiedzieć przede wszystkim, że obowiązują nas terminy. I tak, samo roszczenie, zgodnie z przepisami, przedawnia się po 3 latach, na co wskazuje art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, tj. wówczas kiedy do szkody doszło na skutek czynu niedozwolonego - odwołanie można złożyć w terminie do 10 lat, a jeśli szkoda powstała na skutek przestępstwa - do 20 lat. Sam bieg przedawnienia zaczyna się wówczas gdy kierowca dowiedział się o szkodzie.
By odwołanie było skuteczne konieczne jest profesjonalne napisanie go i zawarcie wszystkich, niezbędnych kwestii. Trzeba odwołać się do postawy prawnej i wskazać dane liczbowe. Dla ubezpieczyciela to dowód, że nie ma do czynienia z laikiem w temacie, ale z osobą świadomą swoich praw i możliwości.

W dobrze napisanym dokumencie powinny znaleźć się takie dane jak:

  • dane osobowe pokrzywdzonego w wypadku, w tym: imię, nazwisko, dane adresowe, a także wskazanie towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z nazwą i adresem;
  • informacje na temat sprawcy wypadku, które pozwolą towarzystwu ubezpieczeń na szybkie jego odnalezienie, czyli np. numer polisy lub numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się kierowca;
  • uzasadnienie odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela - co powinno zawierać?

Uzasadnienie odwołania powinno być dość obszerne i w jasny i klarowny sposób przedstawiać punkt widzenia kierowcy. Ważne, by pojawiły się w nim dane, które wskażą, że osoba pisząca zna się na przepisach i potrafi wskazać, dlaczego decyzja wydana przez ubezpieczyciela co do wysokości wypłacanych środków jest niewłaściwa.

Do uzasadnienia warto dołączyć dokumenty, takie jak np. faktury za naprawy, które w ostatnim czasie wykonano w samochodzie, a które wpłynęły na jego wartość i inne wydatki, których pokrycie nie jest możliwe z kwoty jaką zaproponował ubezpieczyciel. Warto również zawrzeć dane o cenach części zamiennych auta - wówczas, kiedy nie zgadzamy się z wysokością zakupu podaną przez zakład ubezpieczeń i uważamy, że zostało to zaniżone. W tym celu pomocne będzie udanie się do Autoryzowanej Stacji Obsługi.


Dobrze jest zawrzeć w odwołaniu ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen pojazdów, które ucierpiały w wyniku wypadku. Nie będzie ona wiążąca dla towarzystwa ubezpieczeniowego, ale jest dowodem, który potwierdza zasadność roszczeń kierowcy i wskazuje, że również eksperci dowodzą, iż są one prawidłowe. Z innych danych, które warto zawrzeć w odwołaniu niezbędne są też informacje o wycenie pojazdu.


By pismo zachowało nienaganny styl i formę konieczne jest także powołanie się na właściwą podstawę prawną - w tym przypadku na ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jej treść można znaleźć w sieci, m.in. na stronie internetowej Sejmu.