13,0 randów południowoafrykańskich ile to zł?

13,0 randów południowoafrykańskich to
2,9 złotych (PLN)

Słownie: dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy

  • Kurs średni: 0.2221 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-06-16
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 2.8873 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy.

Kurs walutowy randa południowoafrykańskiego – jest to cena randa południowoafrykańskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-06-16 jest to 0.22 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego randa południowoafrykańskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej randa południowoafrykańskiego. Kurs walutowy randa południowoafrykańskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu randa południowoafrykańskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku randa południowoafrykańskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.