13,0 peso meksykańskich ile to zł?

13,0 peso meksykańskich to
2,9 złotych (PLN)

Słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy

  • Kurs średni: 0.2219 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 2.8847 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy.

Kurs walutowy peso meksykańskiego – jest to cena peso meksykańskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 0.22 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego peso meksykańskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej peso meksykańskiego. Kurs walutowy peso meksykańskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu peso meksykańskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku peso meksykańskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.