0.1 lei rumuńskich ile to zł?

0.1 lei rumuńskich to
0.09 złotych (PLN)
Słownie: zero złotych dziewięć groszy

Data aktualizacji: 2021-11-30 12:00:03
Dzisiejszy kurs leja rumuńskiego to 0.946

Dokładna kwota w złotówkach to 0.0946 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: zero złotych dziewięć groszy.

Kurs walutowy leja rumuńskiego – jest to cena leja rumuńskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2021-11-30 jest to 0.95 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego leja rumuńskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej leja rumuńskiego. Kurs walutowy leja rumuńskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu leja rumuńskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku leja rumuńskiego Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.