0.1 € euro ile to zł?

0.1 € euro to
0.47 złotych (PLN)

Słownie: zero złotych czterdzieści siedem groszy

  • Kurs średni: 4.6684 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2022-12-01
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 0.46684 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: zero złotych czterdzieści siedem groszy.

Kurs walutowy euro – jest to cena euro wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2022-12-01 jest to 4.67 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego euro jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej euro. Kurs walutowy euro jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu euro):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku euro Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.