0.4 rubli rosyjskich ile to zł?

0.4 rubli rosyjskich to
0.01 złotych (PLN)
Słownie: zero złotych jeden grosz

Data aktualizacji: 2022-03-08 12:00:03
Dzisiejszy kurs rubla rosyjskiego to 0.033

Dokładna kwota w złotówkach to 0.0132 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: zero złotych jeden grosz.

Kurs walutowy rubla rosyjskiego – jest to cena rubla rosyjskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2022-09-29 jest to 0.03 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego rubla rosyjskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej rubla rosyjskiego. Kurs walutowy rubla rosyjskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu rubla rosyjskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku rubla rosyjskiego Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.