1 kun chorwackich ile to zł?

1 kun chorwackich to
0.62 złotych (PLN)

Słownie: zero złotych sześćdziesiąt dwa grosze

  • Kurs średni: 0.6184 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2022-12-01
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 0.6184 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: zero złotych sześćdziesiąt dwa grosze.

Kurs walutowy kuny chorwackiej – jest to cena kuny chorwackiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2022-12-01 jest to 0.62 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego kuny chorwackiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej kuny chorwackiej. Kurs walutowy kuny chorwackiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu kuny chorwackiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku kuny chorwackiej Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.