286,2 koron duńskich ile to zł?

286,2 koron duńskich to
163,5 złotych (PLN)

Słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy

  • Kurs średni: 0.5713 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-05-25
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 163.50606 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy.

Kurs walutowy korony duńskiej – jest to cena korony duńskiej wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-05-25 jest to 0.57 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego korony duńskiej jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej korony duńskiej. Kurs walutowy korony duńskiej jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu korony duńskiej):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku korony duńskiej.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.