75,0 funtów ile to zł?

75,0 funtów to
382,7 złotych (PLN)

Słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze

  • Kurs średni: 5.1032 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 382.74 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze.

Kurs walutowy funta – jest to cena funta wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 5.1 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego funta jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej funta. Kurs walutowy funta jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu funta):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku funta.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.