4000 franków ile to zł?

4000 franków to
15587.6 złotych (PLN)
Słownie: piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy

Data aktualizacji: 2019-10-18 09:47:01
Dzisiejszy kurs franka to 3.8969

Dokładna kwota w złotówkach to 15587.6 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy.

Kurs walutowy franka – jest to cena franka wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2019-10-20 jest to 3.9 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego franka jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej franka. Kurs walutowy franka jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu franka):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku franka Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.