1100 franków ile to zł?

1100 franków to
4348.85 złotych (PLN)
Słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy

Data aktualizacji: 2020-01-23 10:47:19
Dzisiejszy kurs franka to 3.9535

Dokładna kwota w złotówkach to 4348.85 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy.

Kurs walutowy franka – jest to cena franka wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2020-01-23 jest to 3.95 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego franka jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej franka. Kurs walutowy franka jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu franka):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku franka Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.