2400 forintów węgierskich ile to zł?

2400 forintów węgierskich to
30.49 złotych (PLN)
Słownie: trzydzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy

Data aktualizacji: 2020-08-14 12:00:03
Dzisiejszy kurs forinta węgierskiego to 0.012703

Dokładna kwota w złotówkach to 30.4872 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: trzydzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy.

Kurs walutowy forinta węgierskiego – jest to cena forinta węgierskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2020-08-15 jest to 0.01 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego forinta węgierskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej forinta węgierskiego. Kurs walutowy forinta węgierskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu forinta węgierskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku forinta węgierskiego Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.