3700$ dolarów ile to zł?

3700 $ dolarów to
14434.07 złotych (PLN)
Słownie: czternaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote siedem groszy

Data aktualizacji: 2019-11-14 10:46:01
Dzisiejszy kurs dolara to 3.9011

Dokładna kwota w złotówkach to 14434.07 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: czternaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote siedem groszy.

Kurs walutowy dolara – jest to cena dolara wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2019-11-14 jest to 3.9 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego dolara jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej dolara. Kurs walutowy dolara jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu dolara):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku dolara Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.