300,0 $ dolarów ile to zł?

300,0 $ dolarów to
1 178,9 złotych (PLN)

Słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy

  • Kurs średni: 3.9296 PLN
  • Kurs kupna: 4.7426 PLN
  • Kurs sprzedaży: 4.8384 PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 1178.88 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy.

Kurs walutowy dolara – jest to cena dolara wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 3.93 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego dolara jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej dolara. Kurs walutowy dolara jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu dolara):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku dolara.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.