65,0 dolarów singapurskich ile to zł?

65,0 dolarów singapurskich to
190,5 złotych (PLN)

Słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy

  • Kurs średni: 2.9305 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2024-07-18
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 190.4825 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy.

Kurs walutowy dolara singapurskiego – jest to cena dolara singapurskiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2024-07-18 jest to 2.93 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego dolara singapurskiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej dolara singapurskiego. Kurs walutowy dolara singapurskiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu dolara singapurskiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku dolara singapurskiego.
    Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.