250.4 dolarów nowozelandzkich ile to zł?

250.4 dolarów nowozelandzkich to
676.91 złotych (PLN)

Słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy

  • Kurs średni: 2.7033 PLN
  • Kurs kupna: PLN
  • Kurs sprzedaży: PLN
  • Data aktualizacji: 2023-03-23
Wybrana liczba dni:

Dokładna kwota w złotówkach to 676.90632 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy.

Kurs walutowy dolara nowozelandzkiego – jest to cena dolara nowozelandzkiego wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2023-03-23 jest to 2.7 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego dolara nowozelandzkiego jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej dolara nowozelandzkiego. Kurs walutowy dolara nowozelandzkiego jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu dolara nowozelandzkiego):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku dolara nowozelandzkiego Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.