65.6 GBP funtów szterlingów ile to zł?

Data aktualizacji: 2018-10-17 20:30:01
65.6GBP funtów szterlingów to
320.09 złotych (PLN)
Dzisiejszy kurs funta szterlinga to 4.8794

Czy chodziło Ci o?


Dokładna kwota w złotówkach (PLN) to 320.08864 zł (PLN, polskich złotych).

Kurs walutowy funta szterlinga – jest to cena funta szterlinga GBP wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2018-10-18 jest to 4.88 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego funta szterlinga jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej funta. Kurs walutowy funta szterlinga jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu funta):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku funta szterlinga Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.