314.7€ euro ile to zł?

314.7 € euro to
1344.43 złotych (PLN)
Słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote czterdzieści trzy grosze

Data aktualizacji: 2019-12-06 10:46:02
Dzisiejszy kurs euro to 4.2721

Dokładna kwota w złotówkach to 1344.42987 zł (PLN, polskich złotych). Kwota słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote czterdzieści trzy grosze.

Kurs walutowy euro – jest to cena euro wyrażona w innej walucie, w tym przypadku w polskich złotych. W dniu dzisiejszym 2019-12-08 jest to 4.27 polskich złotych. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe, jest rynek walutowy. Do wyznaczenia kursu walutowego euro jest parytet monetarny, czyli sposób określania wartości walutowej euro. Kurs walutowy euro jest codziennie publikowany na stronach Narodowego Banku Polskiego, i zaraz po publikacji trafia na tą witrynę.

Podstawowe funkcje kursu waluty (w tym przypadku kursu euro):

  • Informacyjna – informuje o cenie waluty, w tym przypadku euro Jest to informacja bezpłatna, wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i inne podmioty, a także będąca istotnym elementem planowania i zarządzania zarówno na szczeblu państwa, jak i poszczególnych podmiotów. Funkcja ta pozwala także ocenić opłacalność lokowania pieniądza w innej walucie
  • Cenotwórcza – kurs waluty przenosi zagraniczne układy cen na układ krajowy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki światowej. Znaczenie tej funkcji rośnie na skutek wzrostu mobilności ludności czy liberalizacji handlu.